Přejít k obsahu
     
Moderní trendy v materiálovém inženýrství.

13. - 16. 9. 2022ping_2022_cz

13. - 16. 9. 2022

Fakulta strojní Západočeské univerzity v Plzni, Regionální technologický institut

pořádá

sedmý ročník mezinárodní konference PING  – Moderní trendy v materiálovém inženýrství

Jednacími jazyky konference jsou čeština, slovenština a angličtina.

Konference PING Junior 2022 je pořádána s podporou prostředků na specifický vysokoškolsky výzkum projektu SVK1-2021-008 a ERDF „Výzkum aditivních technologií pro budoucí aplikace ve strojírenském průmyslu – RTI plus“ (č. CZ.02.1.01 / 0,0 / 0,0 / 18_069 / 0010040).

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz

Patička