Přejít k obsahu

Termíny a vložné

Termíny:

Registrace prodloužena do 01. 06. 2022
Zaslání abstraktu 01. 06. 2022
Zaslání příspěvku/posteru 01. 07. 2022
Uhrazení registračního poplatku 07. 08. 2022
Zahájení konference 14. 09. 2022
Společenský večer 14. 09. 2022

 

Vložné:

 

Vložné do 7.4.2022

Vložné od 8.4.2022

Autoři přednášek a posterů*

4.500,-Kč

5.200,-Kč

Ostatní účastníci a spoluautoři

5.500,-Kč

6.200,-Kč

Doktorand/student denního studia s přednáškou/posterem*

3.500,-Kč

3.800,-Kč

Doktorand/student denního studia bez přednášky/posteru

4.200,-Kč

4.900,-Kč

Poplatek za publikaci v časopise, který bude zaslán k indexaci v databázi Web of Science a Scopus.

2.300,-Kč

2.600,-Kč

*  Programový výbor si vyhrazuje právo změnit zařazení článku (přednášky/postery), nebo jej zamítnout.

 

Cena zahrnuje DPH, organizační náklady, elektronickou publikaci "Abstracts", doprovodný program, stravování (coffee break, obědy, večeři, společenský večer). Vložné je možné zaplatit bankovním převodem. Daňový doklad o přijaté platbě bude zaslán emailem po obdržení platby. Závěrečné vyúčtování (faktura) bude zasláno po ukončení konference na fakturační e-mail zadaný v konferenčním systému. Při odhlášení z konference se vložné nevrací, autorovi bude zaslána elektronická publikace "Abstracts. V případě neúčasti na konferenci se vložné nevrací. Je však možné poslat jinou osobu.

 

Bankovní spojení:

4811530257/0100

Variabilní symbol:

214004

Identifikace platby v poznámce: jméno účastníka

Patička