Přejít k obsahu

Tematické okruhy konference

Konference se zaměřuje na moderní trendy a poznatky v oblasti materiálového inženýrství a zasahuje obory metalografie (světelná, elektronová mikroskopie, RTG), tváření, tepelného zpracování, aditivní výroby (3D tisk), mechanického zkoušení, defektoskopie a fyzikálního zkoušení (DTA a dilatometrie atd.), modelování a simulace. Konference je jedinečnou příležitostí k získání informací o nejnovějších poznatcích a možností vyměnit si zkušenosti a názory s ostatními odborníky.

Tematickými okruhy konference jsou:

 • Aditivní výroba (3D tisk)

 • Tváření kovů

 • Tepelné a termomechanické zpracování kovů

 • Vysokopevnostní oceli

 • Neželezné kovy

 • Mechanické zkoušení a termofyzikální měření

 • Modelování (technologické, materiálové) a simulace v tepelném zpracování a v tváření kovů

 • Využití mikroskopie a RTG metod při řešení výzkumných úkolů a provozních problémů

 • Charakterizace mikrostruktur získaných tepelným a tepelně mechanickým zpracováním

 • Nové techniky a metodiky v oblasti metalografie

 • Nanotechnologie a nanomateriály nejen pro strojírenství

Patička